Općina Civljane

  Kontakt podaci
  Općina Civljane
  Kod doma 3, Civljane, 22310 Kijevo
  OIB: 08624197034
  TEL: 022 785 8700
   opcina@civljane.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama