Općina Plaški

  Kontakt podaci
  Općina Plaški
  143. Domobranske pukovnije 5, 47304 Plaški
  OIB: 74736628477
  TEL: +385 47 573 122
   opcina-plaski@ka.htnet.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama