Općina Bukovlje

  Kontakt podaci
  Općina Bukovlje
  Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje
  OIB: 90513143012
  TEL: 035/461-118
   opcina.bukovlje@gmail.com
  • Pregled Izvadaka iz zemljišnih knjiga i Posjedovnih listova

    17.5.2017.
Slijedite nas na društvenim mrežama