Općina Stankovci

  Kontakt podaci
  Općina Stankovci
  Stankovci b.b., 23422 Stankovci
  OIB: 13734771602
  TEL: 023 380 607
   juo.opcina.stankovci@si.t-com.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama