Općina Polača

  Kontakt podaci
  Općina Polača
  Polača 231/A, 23423 Polača
  OIB: 48200439807
  TEL: 023 662 001
   opcina-polaca@zd.t-com.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama