Općina Milna

  Kontakt podaci
  Općina Milna
  Sridnja kala 1, 21405 Milna
  OIB: 41430773588
  TEL: +385 (0)21 636 212
   opcina@opcinamilna.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama