Općina Novigrad Podravski

  Kontakt podaci
  Općina Novigrad Podravski
  Trg dr. Franje Tuđmana 4, 48325 Novigrad Podravski
  OIB: 73712345649
  TEL: 048 832 133
   opcina-novigrad-podravski@kc.t-com.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama