Općina Klenovnik

  Kontakt podaci
  Općina Klenovnik
  Klenovnik 9A 42244 Klenovnik
  OIB: 80034270503
  TEL: 042 763 301
   opcina.klenovnik@vz.t-com.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama