Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  TEL: 042/420-200
   grad@ludbreg.hr
  • Pregled Izvadaka iz zemljišnih knjiga i Posjedovnih listova

    17.5.2017.
Slijedite nas na društvenim mrežama