Općina Koprivnički Bregi

  Kontakt podaci
  Općina Koprivnički Bregi
  Općina Koprivnički Bregi, Ulica kralja Tomislava 2, Koprivnički Bregi, 48000 Koprivnica
  OIB: 32333277929
  TEL: +385 48 830 420
   opcina.koprivnicki.bregi@kc.t-com.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama