Općina Sunja

  Kontakt podaci
  Općina Sunja
  Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1, 44210 Sunja
  OIB: 42109890167
  TEL: 044/833-011
   opcina-sunja@sk.htnet.hr
  • JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sunja

    6.11.2017.  • Pregled Izvadaka iz zemljišnih knjiga i Posjedovnih listova

    17.5.2017.
Slijedite nas na društvenim mrežama