Općina Sunja

  Kontakt podaci
  Općina Sunja
  Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1, 44210 Sunja
  OIB: 42109890167
  TEL: 044/833-011
   opcina-sunja@sk.htnet.hr
 • Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Sunja

  10.4.2019. • Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Sunja

  19.12.2018. • JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sunja

  6.11.2017. • Pregled Izvadaka iz zemljišnih knjiga i Posjedovnih listova

  17.5.2017.
Slijedite nas na društvenim mrežama