Općina Novigrad

  Kontakt podaci
  Općina Novigrad
  Trg kralja Tomislava 1, 23312 Novigrad
  OIB: 09817183355
  TEL: + 385 (0) 23 375 004
   pisarnica@opcina-novigrad.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama