Općina Ljubešćica

  Kontakt podaci
  Općina Ljubešćica
  Zagrebačka 22b, 42222 Ljubešćica
  OIB: 42311210067
  TEL: 042/623-888
   opcina.ljubescica@vz.t-com.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama