Općina Končanica

  Kontakt podaci
  Općina Končanica
  Končanica 260, 43505 Končanica
  OIB: 93666098369
  TEL: 043 325 021
   opcina@koncanica.hr.

Slijedite nas na društvenim mrežama