Općina Sunja

  Kontakt podaci
  Općina Sunja
  Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1, 44210 Sunja
  OIB: 42109890167
  TEL: 044/833-011
   opcina-sunja@sk.htnet.hr

Natječaj
JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine SunjaJAVNI NATJEČAJ 

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sunja


Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Sunja, koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja Šaš,označene rednim brojem:

1.  k.č.br. 70/3 , upisana u zk.ul. 1077, k.o. Šaš, oznaka zemljišta: zidana zgrada 144 m², dvorište 716 m², ukupne površine 860 m², sa zabilježbom uporabne dozvole za građevine izgrađene do 15.2.1968. godine. Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje iznosi 15.400,00 kuna

2.  k.č.br. 70/9, upisanu u zk.ul. 359, k.o. Šaš, oznaka zemljišta: skladište 101 m², dvorište 187 m², ukupne površine 288 m². Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje iznosi 7.000,00 kuna. 

Ponude na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA SUNJA, Trg kralja Tomislava 3, P.P. 1, 44210 Sunja, uz naznaku: "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI", preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Općine Sunja.

Javni natječaj objavljen je u Večernjem listu 06.studenoga 2017. godine, a rok za podnošenje ponuda je 15 dana, počevši od prvog sljedećeg dana (od 07.studenoga 2017. godine).

Javno otvaranje ponuda bit će 27.11.2017. u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici,Trg kralja Tomislava 3, Sunja, na kojem mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje pisanog ovlaštenja

Natječaj možete pronaći ovdje.


6.11.2017.

DokumentiNaziv Veličina Privatnost Preuzmi
JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sunja.pdf 216099 kb

Slijedite nas na društvenim mrežama