Općina Novo Virje

  Kontakt podaci
  Općina Novo Virje
  Trg Vladimira Jagarinca 5, 48350 Novo Virje
  OIB: 47998653199
  TEL: +385 48 810 089
   opcina-novo-virje@kc.t-com.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama