Općina Kloštar Podravski

  Kontakt podaci
  Općina Kloštar Podravski
  Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski
  OIB: 89238941129
  TEL: 048 816 066
   opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama