Općina Sveti Lovreč

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Lovreč
  Gradski trg 4, Sveti Lovreč 52448
  OIB: 19903347497
  TEL: 052 448 195
   opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama