Općina Desinić

  Kontakt podaci
  Općina Desinić
  Trg sv. Jurja 7, 49216 Desinić
  OIB: 67465231566
  TEL: 049 343 146
   opcina@desinic.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama