Općina Levanjska Varoš

  Kontakt podaci
  Općina Levanjska Varoš
  Glavna 70 , 31416 Levanjska Varoš
  OIB: 41768774264
  TEL: 031 864 010
   opcina.levanjska.varos@gmail.com

Slijedite nas na društvenim mrežama