Općina Velika Trnovitica

  Kontakt podaci
  Općina Velika Trnovitica
  Velika Trnovitica 223A, 43285 Velika Trnovitica
  OIB: 87993861361
  TEL: +385 043 541 028
   opcina-velika-trnovitica@bj.t-com.hr

Slijedite nas na društvenim mrežama